ANUNT  SELECTIE FORMATORI COMPETENTE ANTREPRENORIALE   

 

S.C ALERON TRAINING CENTER S.R.L, cu sediul in Bucuresti, Str. Marius Emanoil Buteica Nr. 18-20, Etaj 3, Sector 3, J40/2259/2002 , CUI RO14529444, E-mail: office@aleron.ro  este interesata de selectia de  FORMATORI pentru cursul de “COMPETENTE ANTREPRENORIALE” in cadrul proiectului finantat din FSE prin POCU  ”HRM - HUMAN RESOURCE MANAGEMENT”. 

In cadrul proiectului, se vor desfasura cursuri in Regiunea SUD MUNTENIA pentru 20 grupe a cate 20 participanti. 

Cerinte/competente:

 • Studii universitare de scurta sau de lunga durata absolvite cu diploma de licenta in domeniul economic, tehnic sau socio-uman - 3 ani;
 • Experienta profesionala specifica in activitati de formare profesionala/activitati educationale, in domeniul dezvoltarii antreprenoriale sau managementului intreprinderilor- 1 an;
 • Cursuri FPC/ANC pentru ocupatia FORMATOR si Competente antreprenoriale/manageriale sau similare;
 • Competente si abilităţi sociale, aptitudini organizatorice;
 • Capacitate de analiza, sinteza, asumarea responsabilitatilor;
 • Deprinderi de comunicare interpersonala si usurinta in stabilirea contactelor cu terti.

Mentiune! In conformitate cu prevederile Instructiunii ANC nr. 5577/20.05.2016, formatorii trebuie sa indeplineasca cumulativ 2 (doua) conditii:

 1. au pregatirea de specialitate  in  domeniul  sau profilul  programului (cursului) pentru care se  organizeaza formarea - dovedita prin  diploma  de licenta  sau  echivalent,  de master sau de doctor cu recunoastere nationala,  emisa in conditiile   In conditiile in care NU  exista studii universitare  specifice in domeniul cursului (licenta, master), se solicita detinerea unui  certificat   de calificare/absolvire  in domeniul  pentru  care se organizeaza  cursul (Antreprenoriat). 
 2. au pregatire   specifica   formarii  profesionale  a  adultilor,  dovedita  prin diploma de FORMATOR. 

Documente  obligatorii ce urmeaza a fi solicitate: 

 • Copie carte de identitate;
 • CV actualizat in format Europass;
 • Copie certificat de nastere, casatorie (daca este cazul);
 • Diploma studii superioare absolvite (in domeniile mai sus mentionate);
 • Diplome cursuri /certificari in domeniul specializarii mai sus mentionate (Competente antreprenoriale);
 • Diploma de FORMATOR;
 • Documente privind experienta in formare profesionala si in domeniul formarii antreprenoriale;

 Pentru cei interesati, documentele mai sus mentionate se pot transmite catre:

Marinela ANGHEL, E-mailoffice@aleron.romarinela.anghel@aleron.ro

 

ANUNT ANGAJARE EXPERTI IN CADRUL PROIECTULUI

“HRM – HUMAN RESOURCE MANAGEMENT”, CONTRACT POCU/3.8/117167

 

 S.C ALERON TRAINING CENTER S.R.L, cu sediul in Bucuresti, Aleea Marius Emanoil Buteica nr. 18-20, sector3, Bucuresti recruteaza EXPERTI in cadrul proiectului POCU “HRM – HUMAN RESOURCE MANAGEMENT”, finantat din FSE prin prin PROGRAMUL POCU.

Regiunea de implementare: SUD-MUNTENIA, judetele: ARGES, CALARASI, DAMBOVITA, GIURGIU, IALOMITA, PRAHOVA, TELEORMAN.

 Activitati derulate: 

Organizarea si derularea unei campanii de constientizare a angajatorilor privind importanta si necesitatea participarii angajatilor la programe de formare continua;

 • Organizarea si derularea de programe de formare profesionala si activitati de facilitare a cresterii performantelor profesionale pentru manageri;
 • Organizarea si derularea de programe de formare profesionala si activitati de facilitare a cresterii performantelor profesionale pentru angajati din departamentele de resurse umane;
 • Sprijin acordat întreprinderilor în vederea elaborarii sau revizuirii / adaptarii de planificari strategice pe termen lung.

  

EXPERTI:

 1. Expert comunicare – 1 persoana, 6h/zi
 2. Expert analiza tehnico-financiara - 2 persoane, 6h/zi
 3. Expert marketing promovare – 2 persoane, 6h/zi
 4. Specialist dezvoltare informatica comunicare on line – 2 persoane, 6h/zi
 5. Specialist planificare strategica -2 persoane, 6h/zi

1. Expert comunicare – 1 persoana, cerinte: 

 • Studii universitare de scurta sau de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta - 3 ani;
 • Experienta profesionala specifica in activitati de informare a diferitelor categorii de Grup tinta sau in organizarea de evenimente/campanii/sesiuni de promovare - 1 an.

 Atributii:

 • Implementeaza activitati de informare si conştientizare a angajatorilor privind importanţa şi necesitatea participării angajaţilor la programe de formare continuă, conform strategiei de campanie, in cadrul A1 Derulare campanie constientizare angajatori; Asigura desfasurarea evenimentelor - WORKSHOP-uri de constientizare privind investitia in capitalul UMAN; Este responsabil cu elaborarea continutul materialelor informative elaborate in cadrul proiectului pentru GT si diseminarea materialelor/ mijloacelor de informare;
 • Contribuie la actualizarea permanenta a sectiunilor de stiri din pagina web si de pe retelele de socializare dedicate proiectului;
 • Participa la sedintele de proiect; Elaboreaza si transmite rapoartele lunare de activitate spre avizare managerului de proiect.

 

2. Expert analiza tehnico-financiara - 2 persoane, cerinte: 

 • Studii universitare de scurta sau de lunga durata absolvite cu diploma de licenta in domeniul economic sau ingineria afacerilor – 3 ani; cursuri FPC/ANC pentru competente antreprenoriale/management proiect sau similar;
 • Experienta in activitati de mentorat/consultanta/asistenta pentru dezvoltarea afacerilor/managementul inteprinderilor - 2 ani. 

Atributii:

 • Participa la elaborarea strategiilor pe termen lung – sectiunea tehnico-financiara, in cadrul activitatii A3 Furnizarea de servicii de asistenta privind Planificarea strategica pe termen lung, respectiv subactivitatea A3.1 Sprijin acordat întreprinderilor în vederea elaborării sau revizuirii/adaptarii de planificări strategice pe termen lung acorda asistenta/consultanta in domeniu  tehnico-financiar unui numar de 30 intreprinderi;
 • Participa la intalnirile de lucru ale echipei de implementare; Contribuie la realizarea obiectivelor si a indicatorilor proiectului; Elaboreaza si transmite rapoartele lunare de activitate spre avizare managerului de proiect 
 1. Expert marketing promovare – 2 persoane, cerinte: 
 • Studii universitare de scurta sau de lunga durata absolvite cu diploma de licenta in domeniul economic sau ingineria afacerilor - 3 ani; cursuri FPC/ANC pentru competente antreprenoriale/management proiect sau similare;
 • Experienta in activitati de mentorat/consultanta/asistenta pentru dezvoltarea afacerilor/managementul inteprinderilor - 2 ani.        

Atributii:

 • Participa la elaborarea strategiilor pe termen lung – sectiunea marketing-promovare, in cadrul activitatii A3 Furnizarea de servicii de asistenta privind Planificarea strategica pe termen lung, respectiv subactivitatea A3.1 Sprijin acordat întreprinderilor în vederea elaborării sau revizuirii/adaptarii de planificări strategice pe termen lung acorda asistenta/consultanta in domeniu marketing si promovare unui numar de 30 intreprinderi;
 • Participa la intalnirile de lucru ale echipei de implementare; Contribuie la realizarea obiectivelor si a indicatorilor proiectului; Elaboreaza si transmite rapoartele lunare de activitate spre avizare managerului de proiect.

               

 1. Specialist dezvoltare informatica si comunicare on line – 2 persoane, cerinte:

 

 • Studii universitare de scurta sau de lunga durata absolvite cu diploma de licenta in domeniul economic sau tehnic - 3 ani.; cursuri FPC/ANC pentru competente informatice sau asimilate;
 • Experienta in activitati de mentorat/consultanta/asistenta pentru dezvoltarea de solutii informatice pentru afaceri - 2 ani.

 

  Atributii:

 • Participa la elaborarea strategiilor pe termen lung – sectiunea dezvoltare informatica si comunicare online, in cadrul activitatii A3 Furnizarea de servicii de asistenta privind Planificarea strategica pe termen lung, respectiv subactivitatea A3.1 Sprijin acordat întreprinderilor în vederea elaborării sau revizuirii/adaptarii de planificări strategice pe termen lung acorda asistenta/consultanta in domeniu dezvoltarii informatice si comunicare online unui numar de 30 intreprinderi;
 • Participa la intalnirile de lucru ale echipei de implementare; Contribuie la realizarea obiectivelor si a indicatorilor proiectului; Elaboreaza si transmite rapoartele lunare de activitate spre avizare managerului de proiect.

 

 1. Specialist planificare strategica -2 persoane, cerinte: 
 • Studii universitare de scurta sau de lunga durata absolvite cu diploma de licenta in domeniul economic sau ingineria afacerilor – 3 ani; cursuri FPC/ANC pentru competente antreprenoriale/management proiect sau asimilate;
 • Experienta in activitati de mentorat/consultanta/asistenta pentru dezvoltarea afacerilor/managementul inteprinderilor - 2 ani.

 Atributii:

 • Centralizeaza informatiile si va elabora sau revizui/adapta efectiv fiecare Document Planificare STRATEGICA pe termen lung, respectiv 30 de strategii pe termen lung - livrate catre managementul celor 30 de intreprinderi allocate;
 • Participa la elaborarea strategiilor pe termen lung in cadrul activitatii A3 Furnizarea de servicii de asistenta privind Planificarea strategica pe termen lung, respectiv subactivitatea A3.1 Sprijin acordat întreprinderilor în vederea elaborării sau revizuirii/adaptarii de planificări strategice pe termen lung;
 • Participa la intalnirile de lucru ale echipei de implementare; Contribuie la realizarea obiectivelor si a indicatorilor proiectului; Elaboreaza si transmite rapoartele lunare de activitate spre avizare managerului de proiect.  

Angajarea expertilor se va incepe incepand cu luna August (dupa aprobarea Notificarii de catre Organismul Intermediar POSDRU SUD-MUNTENIA), pe o perioada de 10 luni.

Pentru Expertul comunicare, angajarea se va face pe toata perioada de implementare a proiectului, respectiv 12 luni. 

 

 

Se vor transmite numai CV-uri care indeplinesc cerintele mai sus mentionate.

Cei interesati pot transmise CV-ul la adresa: cariere@aleron.ro pana la data de  29.06.2018, specificand in e-mail POZITIA/REGIUNEA pentru care doresc sa candideze.

Ulterior, candidatii vor fi selectati in vederea sustinerii interviului.

 

 

ANUNT ANGAJARE EXPERTI IN CADRUL PROIECTULUI

“HR CENTER SUPORT”, CONTRACT POCU/3.8/117168 

 

S.C ALERON TRAINING CENTER S.R.L recruteaza experti in cadrul proiectului POCU “HR CENTER SUPORT”, finantat din FSE prin POCU, axa prioritara 3, Obiectivul specific 3.8 (Romania profesionala - Resurse Umane Competitive)

Regiunea de implementare: CENTRU, judetele: Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu.

Proiectul se implementeaza in perioada Mai 2018 - Mai 2019.

Obiectivul general:

Creşterea adaptabilitatii lucratorilor, intreprinderilor si antreprenorilor ce activeaza in sectoare economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI, in regiunea Centru, prin furnizarea de sesiuni de formare profesionala pentru manageri si angajatii din departamentele de resurse umane si acordarea de asistenta specializata pentru elaborarea sau revizuirea/adaptarea de planificări strategice pe termen  lung care sa permită anticiparea schimbărilor.

 

Obiective specifice:

Ø  Cresterea competentelor profesionale pentru un numar de 520 de persoane din regiunea Centru prin participarea la programe de formare profesională si activitati de facilitare a creşterii performanţelor profesionale dedicate managerilor si angajatilor;

Ø  Dezvoltarea utilizarii managementului resurselor umane in cadrul intreprinderilor localizate in regiunea Centru prin introducerea in cadrul a 60 de intreprinderi ce fac parte din sectoare economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC /domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI, de sisteme, instrumente, metode si practici standard de management al resurselor umane/ condiţii de lucru îmbunătăţite;

Ø  Cresterea capacitatii managementului intreprinderilor de anticipare a schimbărilor prin acordarea de sprijin in vederea elaborării sau revizuirii/adaptarii de planificări strategice pe termen lung pentru un numar de 60 de intreprinderi din regiunea Centru, organizatii ce desfăşoară activitatea într-unul din sectoarele economice cu potenţial competitive.

 

Activitati derulate:

v Organizarea si derularea unei campanii de constientizare a angajatorilor privind importanta si necesitatea participarii angajatilor la programe de formare continua;

v Organizarea si derularea de programe de formare profesionala si activitati de facilitare a cresterii performantelor profesionale pentru manageri;

v Organizarea si derularea de programe de formare profesionala si activitati de facilitare a cresterii performantelor profesionale pentru angajati din departamentele de resurse umane;

v Sprijin acordat întreprinderilor în vederea elaborarii sau revizuirii / adaptarii de planificari strategice pe termen lung 

 

EXPERTI:

 

1.   Expert analiza tehnico-financiara  - 2 persoane, 6h/zi

2.   Expert marketing promovare – 2 persoane, 6h/zi

3.   Specialist dezvoltare informatica comunicare on line – 2 persoane, 6h/zi

4.   Specialist planificare strategica -2 persoane, 6h/zi

 

1.   Expert analiza tehnico-financiara - 2 persoane

·       Studii universitare de scurta sau de lunga durata absolvite cu diploma de licenta in domeniul economic sau ingineria afacerilor; cursuri FPC/ANC pentru competente antreprenoriale/management proiect sau similar - 3 ani

·      Experienta  in activitati de mentorat/consultanta/asistenta pentru dezvoltarea afacerilor/managementul inteprinderilor. - 2 ani

 

2.   Expert marketing promovare – 2 persoane

·        Studii universitare de scurta sau de lunga durata absolvite cu diploma de licenta in domeniul economic sau ingineria afacerilor; cursuri FPC/ANC pentru competente antreprenoriale/management proiect sau similar - 3 ani

·        Experienta  in activitati de mentorat/consultanta/asistenta pentru dezvoltarea afacerilor/managementul inteprinderilor - 2 ani 

 

3.   Specialist dezvoltare informatica comunicare on line – 2 persoane 

·        Studii universitare de scurta sau de lunga durata absolvite cu diploma de licenta in domeniul economic sau tehnic; cursuri FPC/ANC pentru competente informatice sau asimilate - 3 ani

·        Experienta  in activitati de mentorat/consultanta/asistenta pentru dezvoltarea de solutii informatice pentru afaceri - 2 ani  

 

4.   Specialist planificare strategica -2 persoane

·        Studii universitare de scurta sau de lunga durata absolvite cu diploma de licenta in domeniul economic sau ingineria afacerilor; cursuri FPC/ANC pentru competente antreprenoriale/management proiect sau asimilate- 3 ani

·        Experienta  in activitati de mentorat/consultanta/asistenta pentru dezvoltarea afacerilor/managementul inteprinderilor. - 2 ani 

 

 

Se vor transmite numai CV-uri care indeplinesc cerintele mai sus mentionate.

Cei interesati pot transmise CV-ul la adresa: cariere@aleron.ro pana la data de  22.06.2018, specificand in e-mail pozitia pentru care doresc sa candideze.

Ulterior, candidatii vor fi selectati in vederea sustinerii interviului.