MyTechJob PLATFORMA INOVATIVĂ CU LOCURI DE MUNCĂ

 

 • Tipul de program: Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020;
 •  Axa Prioritară 2 "Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă";
 •  Acţiunea 2.2.1 „Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”;
 •  Denumire Beneficiar: Aleron Training Center SRL
 •  Director de proiect: Bulaceanu Claudiu
 •  Date de incepere: 13.09.2017
 • Durata proiectului: 22 luni
 •  Valoarea totală a proiectului este de 3.145.760,70 lei; 
 •  Valoarea totala eligibila: 2.955.630,00 lei;
 •  Valoarea alocării financiare nerambursabile de 1.653.960 lei, din care :
          o FEDR – 1.323.168,00 lei
          o Bugetul national – 330.792,00 lei;

Obiectivul general

Obiectivul general al proiectului dezvoltat de Aleron Training Center SRL este de a crea valoare adaugata in domeniul tehnologiei informației, în baza rezultatelor de cercetare obținute pana in prezent privind domeniul resurselor umane. Societatea intentioneaza sa își întărească capacitatea de cercetare în domeniul TIC și să atragă parteneri în vederea dezvoltării, promovarii si comercializarii platformei informatice inovative MyTechJob, platforma cu locuri de munca. Prin realizarea unor soluţii proprii inovative cât şi prin încheierea de noi parteneriate, Aleron Training Center faciliteaza trecerea de la outsourcing la dezvoltarea bazata pe inovare, vizand o creștere sustenabilă a societății, ce va conduce către o diversificare și consolidare a produselor și serviciilor oferite.

Obiectivul general al proiectului este conform cu obiectivul general al Programului Operational Competitivitate, prin faptul că beneficiarul vizează cresterea competitivitatii si profitabilitatii societatii prin introducerea pe piață a unui produs informatic inovativ MyTechJob, rezultat al activității de cercetare dezvoltare, produs ce va avea o larga aplicabilitate in economia romaneasca. In plus, datorita functionalitatilor speciale ale produsului MyTechJob, utilizarea lui va duce la optimizarea proceselor de recrutare a resurselor umane in companiile beneficiare, facilitand astfel posibilitatea de crestere a gradului de ocupare a noilor locuri de munca create.

Prin faptul ca produsul informatic dezvoltat vine in intampinarea unor necesitati identificate atat in piata romaneasca cat si cea internationala, si vizeaza o gama larga de beneficiari din toate domeniile de activitate, proiectul este in concordanta si cu obiectivul tematic 2 – „Sporirea utilizării, calităţii şi a accesului la tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor”.

Scopul proiectului este conform si cu obiectivul specific 2.2 „Creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică”, intrucat datorita facilitatilor oferite de produsul MyTechJob, privind recrutarea, evaluarea si instruirea resurselor umane, beneficiarii care vor utiliza produsul isi vor creste competitivitatea economica, datorita unei mai eficiente utilizari a resurselor umane in derularea activitatilor curente.

Aleron Training Center, vizeaza dezvoltarea unei retele de parteneri atat din domeniul IT cat si din alte domenii, in scopul derularii activitatilor de cercetare, dezvoltare, promovare si comercializare pentru realizarea produsului inovativ MyTechJob si integrarea sa cu alte produse si servicii IT. Acest fapt este in concordanta cu scopul actiunii 2.2.1. „Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere” de a crea parteneriate durabile in scopul realizarii unui mediu propice dezvoltării antreprenoriale și inovării în TIC

http://mytechjob.aleron.ro