Scoala de afaceri – Regiunea Sud-Est 

Scoala de afaceri – Regiunea Sud-Est, Proiect finantat prin programul POCU – Program Operational Capital Uman. Este implementat de catre Aleron Training Center SRL in parteneriat cu Fundatia CREFOP si Compania «R4 – Consultanta si Formare Antreprenoriala»

Read more: Scoala de afaceri – Regiunea Sud-Est

   „HR CENTER Suport”  

„HR CENTER Suport” - Proiectul este cofinanțat din Fondul Social Eurpean prin Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, cod apel POCU 227/3/8, Obiectivul specific 3.8 – Creșterea numărului de angajați care beneficiază de noi instrumente, metode, practici etc, de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI.

Read more: HR CENTER Suport